Coronafirws - Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Dyma wefan y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol am Coronafirws. Wrth ystyried y sefyllfa bresennol o amgylch y Coronafirws, prif bwrpas y tudalennau hyn fydd rhannu syniadau a chynnig cymorth i helpu plant a phobl ifanc, teuluoedd, staff ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn drwy gydol y dyddiau, wythnosau a misoedd nesaf felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld. Byddwn hefyd yn rhannu diweddariadau a gwybodaeth o'n cyfrif Trydar @seicolegol. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach, gan holl seicolegwyr addysg Gwynedd a Môn.

Cefnogi Plant yn ystod Hunan Ynysu - Cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer teuluoedd. Nod y ddogfen arweiniol yma gan eich gwasanaeth seicoleg addysgol lleol yw i helpu rhieni a gofalwyr i ennyn profiadau cadarnhaol tra’n hunan-ynysu gyda eu plant. Mae'r ddogfen yn cynnig cyngor defnyddiol ac adnoddau y gellir ei ddefnyddio gan deuluoedd yn ystod hunan ynysu i gefnogi addysg ac iechyd meddwl.

Dyma fideo rydym wedi ei greu efo syniadau ar gyfer cefnogi eich lles yn ystod y cyfnod yma.

 

Ewch i’r tudalennau canlynol am ragor o wybodaeth: