Ysgolion Arbennig

Mae 3 Ysgol Arbennig yng Ngwynedd ac Ynys Môn:

Ysgol Pendalar,  
Ffordd Bethel  
Caernarfon  
Gwynedd  LL55 1DU  
Pennaeth: Mrs Bethan Morris-Jones  
Ffôn: 01286 672141  
Ebost: bethan.morrisjones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru   
Gwefan: www.ysgolpendalar.org


Ysgol Hafod Lon
Parc Busnes Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LD
Pennaeth: Mrs Donna R. Roberts  
Ffôn: 01766 772140  
E-bost: post@ysgolhafodlon.co.uk  
Gwefan: www.ysgolhafodlon.co.uk


Canolfan Addysg y Bont  
Ffordd Cildwrn  
Llangefni  
Ynys Môn  LL77 7PG  
Pennaeth: A. Huws  
Ffôn: 01248 750151  
Ffacs: 01248 724056  
E-bost: 6607011_pennaeth.cayb@hwbcymru.net
Gwefan: www.canolfanaddysgybont.cymru