Beth yw System Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac amserlenni yn y Blynyddoedd Cynnar?

 Pamffled Wybodaeth - Beth yw System ADY ac amserlenni yn y Blynyddoedd Cynnar?