Opsiynau Ôl-16

Os hoffech wybodaeth am y ddarpariaeth Ôl-16, cliciwch ar y linciau isod

 

CareersWalesLogo_medium[1]

Gyrfa Cymru

Ydych chi wedi dechrau meddwl am eich opsiynau ar gyfer y dyfodol? Sut y gall Gyrfa Cymru helpu?

Gall Gyrfa Cymru roi gwybodaeth cyngor a chyfarwyddyd er mwyn eich helpu i gynllunio

Ffôn: 0800 028 4844

Gwefan: Gyrfa Cymru

Ffyrdd o gysylltu gyda Gyrfa Cymru, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Taflen Wybodaeth Gyrfa Cymru - Gweler Adran 'Adnoddau' isod

  

logo-consortiwm

Y Consortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Pwy yw’r Consortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn? – Amdanon Ni

Mae gwybodaeth am sut mae ysgolion a cholegau Arfon ac Ynys Môn yn cydweithio yn Prosbectws Cydweithredol y Consortiwm Addysg Ȏl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Cyfeiriad: Cyngor Gwynedd, Stryd Y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679922

E-bost: consortiwmol16@gwynedd.llyw.cymru

 

 

GLLM-Logo

Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Menai / Coleg Meirion Dwyfor (Bangor / Dolgellau / Glynllifon / Pwllheli)

Coleg addysg bellach 

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) | Grŵp Llandrillo Menai (gllm.ac.uk)

 

Chweched Dosbarth

Yn un o'r ysgolion hyn:

Adnoddau 

  • Enw: Taflen Wybodaeth Gyrfa Cymru.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen Wybodaeth Gyrfa Cymru
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Careers Wales Information Leaflet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Careers Wales Information Leaflet
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.