ELSA Cymorthyddion Llythrennedd Emosiynol

Sylwadau Ysgolion ar weithredu’r rhaglen ELSA  

 Mae'r fideo isod yn trafod:

  • Sut mae’r disgyblion yn cael eu hadnabod?
  • Sut ydych yn mesur cynnydd?
  • Beth sydd wedi gweithio’n dda / Beth sydd heb weithio gystal?
  • Sut mae’r ysgol wedi eich cefnogi?
  • Pa effaith ydych chi wedi ei weld ar y disgyblion? 
  • Sut mae ELSA yn wahanol / yn cyd-fynd gyda rhaglenni ymyrraeth arall?

Diolch i:
Ysgol Pen-y-Bryn, Bethesda
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Corn Hir
Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Gwynedd ac Ynys Môn
Rhwydwaith ELSA. 

 Mae gan nifer fawr o ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn achrediad ELSA. Mae Cymorthyddion yn derbyn hyfforddiant a goruchwyliaeth barhaus gan Seicolegwyr Addysgol er mwyn achredu fel ELSA (Cymorthyddion Llythrennedd Emosiynol / Emostional Literacy Support Assistants) 

Rhestr Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn gyda ELSA wedi Achredu (2022)