SNAP Cymru - Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth ADY

snap_logo

Gall teuluoedd Gwynedd ac Ynys Môn gael mynediad at Wasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth ADY. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan SNAP Cymru ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ar gyfer plant a’u rhieni neu ofalwyr a phobl ifanc sydd ag (neu sydd o bosibl ag) anghenion dysgu ychwanegol.  Mae hyn yn cynnwys datrys anghytundebau ac eiriolaeth ADY ar gyfer plant a phobl ifanc. 

Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, sef SNAP Cymru, trwy ddefnyddio'r manylion isod.

Llinell Gymorth SNAP Cymru - Llinell Gymorth: 0808 801 0608 manylion ac oriau agor

e-bost: enquiries@snapcymru.org

www.snapcymru.org

 

Pamffled SNAP Cymru - Beth os na allwn ni gytuno? - Anghenion Dysgu Ychwanegol - Datrys Anghytundebau

Pamffled SNAP Cymru - Gwybodaeth, Cyngor a Help gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pamffled SNAP Cymru - Gwybodaeth a Chyngor i Bobl IfancEiriolaeth Annibynnol ADY i blant a phobl ifanc

Mae SNAP Cymru hefyd yn darparu ein gwasanaeth eirioli annibynnol er mwyn derbyn cyngor a gwybodaeth arbenigol, trwy gynrychiolaeth neu fel arall, i blentyn neu berson ifanc, gan gynnwys cyfaill achos plentyn.

Pamffled SNAP Cymru  - Anghenion Dysgu Ychwanegol - Eiriolaeth Annibynnol

 

Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (Deddf Cydraddoldeb 2010)

Pamffled SNAP Cymru - Gwahaniaethu ar Sail Anabledd