Adnoddau - Pecyn 4

Adnoddau gan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).

Pecyn 4 - Arweiniad i Rieni/Gofalwyr - Mehefin 2020

Mae'r linciau isod yn amlygu cefnogaeth ac arweiniad sydd ar gael i rieni a gofalwyr plant sydd yn dysgu Saesneg.

 

https://ealresources.bell-foundation.org.uk/parents

Gwybodaeth i  i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc sydd yn dysgu Saesneg - sut i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol ac ati. (Saesneg)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/helping-your-child/how-young-children-learn-english-another-language   

Gwybodaeth - sut y mae plant yn dysgu ieithoedd (gwahanol ieithoedd)

 

https://schools.essex.gov.uk/pupils/EMTAS%20Ethnic%20Minority%20and%20Traveller%20Achievement%20Service/EAL/Pages/Resources.aspx  

Gwybodaeth am bwysigrwydd defnyddio eich mamiaith gyda'ch plant (gwahanol ieithoedd)

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnjbHp_4GHI&feature=youtu.be&list=PLxE1zzJKa1eG6gDlhq0xW5wlKqZIg_M7Y

Fideo 5 munud rhiant yn dangos 3 syniad i gefnogi disgyblion ifanc yn ystod cyfnod mae'r ysgol wedi cau (Saesneg)

 

https://www.mindheart.co/descargables

Llyfr lluniau i plant ifanc am y Coronafirws (gwahanol ieithoedd)

 

https://www.covid19parenting.com/   

Tips rhiantu a gweithgareddau i blant o bob oedran (gwahanol ieithoedd)