Adnoddau - Pecyn 3

Adnoddau gan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).

Pecyn 3 – Mathemateg – Mai 2020

Mae adnoddau'r wythnos hon i gyd yn seiliedig ar Fathemateg. Mae cannoedd o adnoddau da ar-lein i ennyn diddordeb eich plant mewn Mathemateg, a'u cael i ddefnyddio iaith Mathemateg mewn sefyllfa ddi-straen.

Dyma linciau i rai adnoddau.

 

Gemau i brintio a chwarae adref

Cynradd:

5-7 oed:     https://nrich.maths.org/14581

7-11 oed:   https://nrich.maths.org/14564

Uwchradd:

11-14 oed:    https://nrich.maths.org/14573

14-16 oed:    https://nrich.maths.org/14589

16-18 oed:   https://nrich.maths.org/14589

https://flashacademy.com/app/uploads/2019/04/Maths_big_numbers_pairwork.pdf - Gemau i ymarfer dweud rhifau mawr a rhifau degol.

https://flashacademy.com/app/uploads/2018/12/Maths-Multiples.pdf - Gemau i ymarfer dweud rhifau mawr a rhifau degol.

 

Gwersi fideo

Cynradd

https://www.themathsfactor.com/

https://www.ncetm.org.uk/resources/54454

Uwchradd

https://corbettmaths.com/contents/

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j

 

https://www.artfulmaths.com/ - syniadau Mathemateg/Celf diddorol a heriol

 

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Cynradd

https://www.kidslearningville.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/ - Geirfa rhifau 1 i 100

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button - Mathemateg ryngweithiol. Gemau ar amrywiaeth o bynciau, wedi'u cynllunio ar gyfer plant 6-11 oed. Yn darparu gweithgareddau i ddatblygu sgiliau Saesneg hefyd

Uwchradd

https://mathsbot.com/#Question%20Generators - Gweithgareddau rhyngweithiol TGAU

 

Termau Mathemateg

http://www.amathsdictionaryforkids.com/qr/qr.html - Termau mathemateg wedi'u hegluro, yn weledol ac yn rhyngweithiol

https://www.emaths.co.uk/index.php/teacher-resources/other-resources/english-as-an-additional-language-eal - Geirfa sy'n ymwneud â Mathemateg, wedi'i gyfieithu i ieithoedd gwahanol

 

Tŵl Cyfieithu Cyffredinol

Sut i chwilio am (diffinio) geiriau a chyfieithu geiriau ar unwaith ar eich iPhone a'ch iPad Sut i chwilio am (diffinio) geiriau a chyfieithu geiriau ar unwaith ar eich iPhone a'ch iPad

https://www.youtube.com/watch?v=TyWsfS6Ttzs (video)

Mae'r fideo hon yn dangos i chi sut i ddiffinio ystyr gair ar unwaith yn ogystal â chyfieithu geiriau i'ch mamiaith gan ddefnyddio'ch iPhone neu iPad.

https://www.macrumors.com/how-to/look-up-word-definitions-ios-11/  (eglurhad o'r uchod mewn testun)