Adnoddau - Pecyn 2

Adnoddau gan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY)

Pecyn 2 – Ramadan – Mai 2020

Mae'n fis Islamaidd Ramadan ar hyn o bryd. Mae'r linciau isod yn egluro sut mae Ramadan yn cael ei dathlu fel arfer - a hefyd, beth fydd y gwahaniaeth yn ystod COVID-19, y flwyddyn yma. 

  1. https://www.bbc.co.uk/news/uk-52363397- Adroddiadau gan y BBC reports ar Ramadan yn ystod COVID-19

  2. https://mcb.org.uk/resources/ramadan/ - Cyngor ar Ramadan yn ystod yr arfynwng COVID-19 crisis gan Gyngor Mwslimaidd Prydain

  3. BBC Religious Studies KS2 (7-11 year olds): Ramadan and Eid - Mae Sara yn byw yn Llundain ac yn egluro sut mae ei theulu fel arfer yn cadw mis Ramadan ac yn dathlu Eid-ul-Fitr. Mae awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau i'r plant eu gwneud yn dilyn y fideo.

  4. https://www.bbc.co.uk/newsround/52381238 - Mae Idris yn egluro sut i barhau i gadw Ramadan a dathlu Eid yn ystod COVID-19.

  5. https://www.bbc.co.uk/newsround/44327653 - Mae Mariayah yn egluro sut mae ei theulu fel how her family fel arfer yn dathlu yn ystod Ramadan.

  6. https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-ramadan-easter-passover-muslim-food-banks-a9411571.html - Erthygl papur newydd byr yn trafod sut y bydd COVID-19 yn effeithio ar fis Islamaidd Ramadan ond gall hefyd annog pobl i helpu ei gilydd yn ystod yr argyfwng presennol.