Adnoddau - Pecyn 1

Adnoddau sy'n cael eu hargymell gan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).

Pecyn 1 – Ebrill 2020

Mae'r adnoddau sy'n cael eu hargymell yn y pecyn hwn yn deillio o hawl CD 'Racing to English' gan Gordon Ward (http://racingtoenglish.co.uk) sydd ar gael i'w brynu am gost o £45 + £5 costau postio.

Mae'r CD 'Racing to English' yn cynnwys cannoedd o weithgareddau trawsgwricwlaidd, sy'n canolbwyntio ar iaith, i gefnogi disgyblion o bob oed sy'n dysgu Saesneg. Mae'r gweithgareddau isod ar gael i'w lawrlwytho ar wahân diolch i ganiatâd arbennig gan Gordon Ward. Hawlfraint: Gordon Ward.

  • Enw: Body Parts Photoset.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Games, photosets and activities based on learning to name body parts (from ‘Racing to English’, © Gordon Ward)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Multigame board to print.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Board game to play, with instructions (from ‘Racing to English’, © Gordon Ward)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Science Equipment - Photoset.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Photoset of scientific equipment, for use with the Multigame (see above)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

Dilynwch y linc am fideo gyda mwy o awgrymiadau a syniadau ar ddefnyddio'r adnodd 'Multigame'.


Mae'n bwysig eich bod chi fel rhieni a gofalwyr yn parhau i siarad â'ch plant yn eich/eu iaith gyntaf / ieithoedd cyntaf), yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd hon. Er mwyn i'ch plant parhau i ddatblygu eu hieithoedd newydd, Cymraeg a Saesneg, bydd yn help pe baent yn gwrando ar enghreifftiau o iaith/ieithoedd eraill yn cael eu siarad o leiaf unwaith y diwrnod. Gobeithio y bydd y gwefannau canlynol yn eich helpu gyda hyn.

 1. https://www.talk4writing.co.uk  - cliciwch ar yr adran COVID-19 i ddod o hyd i weithgareddau a prosiectau i blant gwneud gartref.

 2. https://learnenglishkids.britishcouncil.org   -  gemau, caneuon, straeon, fideos, gweithgareddau i blant sy'n dysgu Saesneg
  https://learnenglishteens.britishcouncil.org –  fel uchod, ond ar gyfer disgyblion hŷn

 3. https://flashacademy.com   - apiau y gellir eu lawrlwytho ar gyfer dysgu ieithoedd (pob oedran) + Pecynnau Prosiect Dysgu Cartref y gellir eu lawrlwytho am ddim yn ystod yr amser y mae ysgolion ar gau

 4. https://worldstoriesorg.uk  - straeon o bedwar ban byd i'w darllen gyda'i gilydd. Llawer o ieithoedd ar gael.