Pecynnau Adnoddau i bobl ifanc

Pecynnau Adnoddau i bobl ifanc gan y Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad ac eraill.

Mae'r adnoddau isod yn cynnig arweiniad a syniadau i bobl ifanc a rieni a gofalwyr am sut i gefnogi yn ystod cyfnod y Coronafirws.


  • Enw: Capsiwl Amser Coronafirws.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Beth hoffet ti gynnwys yn dy Gapsiwl Amser Coronafirws i bobol gofio yn y dyfodol?
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Coronafeirws - Llyfr i blant.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Coronafeirws gan Elizabeth Jenner, Kate Wilson a Nia Roberts. Testun © Nosy Crow, 2020 Arlunwaith © Axel Scheffler, 2020
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: ymarferion ymdawelu - grounding exercise.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Anxiety Moodjuice.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Self-help Guide. Learn more about anxiety and skills to cope with it. httpu0026#58;//www.moodjuice.scot.nhs.uk
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Children and Young People with Anxiety - a Guide for Parents.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A resource from Anxiety UK
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Coronavirus - A Book For Children.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: by Elizabeth Jenner, Kate Wilson and Nia Roberts. Text © Nosy Crow, 2020. Illustration © Axel Scheffler, 2020
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Coronavirus Time Capsule.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: What would you like to include in your time capsule for people in the future?
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

 Adnoddau wedi'u creu neu eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru

 

Adnoddau pellach

Coronafirws: Adnoddau i adeiladu gwydnwch - Mentally Healthy Schools, Anna Freud https://mentallyhealthyschools.org.uk