Cymwysterau

Cyrisau Rhan-Amser

Prosbectws Rhan-amser Coleg Menai / Coleg Meirion-Dwyfor sy'n rhoi gwybodaeth am yr amrywiaeth o gyrsiau 

September-2023-Part-time-Menai-CMD-Final-Web.pdf (gllm.ac.uk)

 

Arholiadau ac Asesiadau

Gwybodaeth ynghylch gweithdrefnau ar gyfer ymgeiswyr preifat

CBAC: https://www.cbac.co.uk/home/cefnogaeth-i-fyfyrwyr/ymgeiswyr-preifat/

 

Canolfan TGAU Ymgeiswyr Preifat

Mae posib i chi gysylltu gyda’r ysgolion uwchradd i drafod os oes modd talu i’w defnyddio fel canolfan TGAU i’ch plentyn. Cynghorir y dylid gwneud hyn ddigon ymlaen llaw.

 

Cwricwlwm i Gymru 

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru: canllaw i rieni -  Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i ddeall sut mae Cwricwlwm newydd Cymru yn gweithio a sut y bydd yn helpu eich plentyn i ddysgu. 

Cwricwlwm i Gymru - Hwb (gov.wales)

 

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau yn adnodd adolygu defnyddiol. Maen nhw'n caniatau i chi fesur eich gwybodaeth o'r pwnc ac yn amlygu eich cryfderau a'ch gwendidau. O astudio cyn-bapurau medrwch chi weld pa rannau o'r gwaith sydd angen mwy o astudio, a hefyd pa adrannau sydd wedi cael digon.

Cyn-bapurau (cbac.co.uk)