Sgiliau Byw a datblygu annibyniaeth

Symudedd a Sefydlu

Ar gyfer unigolion penodol bydd y Gwasanaeth ADYaCh Gwynedd ac Ynys Môn yn comisiynu mewnbwn Swyddog Symudedd a Sefydlu (Habilitation Specialist) cymwysedig. Mae'r pamffled yn egluro:

 • Beth yw Symudedd a Sefydlu (Habilitation)?
  • Symudedd, Cyfeiriadedd a Sgiliau Byw yn Annibynnol
 • Pam Symudedd a Sefydlu?
 • Y Swyddog Symudedd a Sefydlu Cymwys
 • Trosglwyddiadau

Gweler Adran 'Adnoddau' isod i lawrlwytho'r pamffled gwybodaeth Symudedd a Sefydlu.

coginio

Un elfen bwysig i’w ddatblygu mewn disgyblion gyda nam ar y golwg ydi magu sgiliau er mwyn bob mor annibynnol a phosibl yn y dyfodol. Dyma rai awgrymiadau.

 

1. Offer. Offer arbenigol ar gyfer datblygu annibyniaeth. Gellir eu prynu gan y cwmnïau isod.

https://www.livingmadeeasy.org.uk/

https://shop.rnib.org.uk/

 

2. Sgiliau coginio. Dyma linciau/fideos defnyddiol.

Fideos:

Linciau: (Awgrymiadau cyffredinol yn y gegin)

 

3. Sgiliau gwisgo. Linciau gyda awgrymiadau ar sut i ddatblygu y sgiliau o drefnu a gwisgo’n annibynnol.

Fideos:

Linciau:

 

4. Hunanofal, gwaith glanhau tŷ ac hylendid

Linciau:

 

Adnoddau

  • Enw: Hygyrchedd iPad ac iPhone.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae llawer o ffyrdd i wneud yr iPad neu iPhone yn haws i ddefnyddio ar gyfer ddisgyblion nam golwg, ac yn gyffredinol - sut i chwyddo'r sgrin, defnyddio ffont mawr, 'voice-over' ac apiau defnyddiol ar gyfer 'hygyrchedd'.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pamffled Symuded a Sefydlu - Datblygu annibyniaeth i blant gyda nam golwg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae'r pamffled hwn yn cynnwys y canlynol - Beth yw Symudedd a Sefydlu (Habilitation) (Symudedd, Cyfeiriadedd a Sgiliau Byw yn Annibynnol); Pam Symudedd a Sefydlu? Y Swyddog Symudedd a Sefydlu Cymwys; Trosglwyddiadau
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Habilitation Information Leaflet - Developing independence for children with vision impairments.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This information leaflet covers the following - What is ‘Habilitation’ (Mobility, Orientation and Independent Living Skills (ILS))?; Why Habilitation?; The Qualified Habilitation Specialist (QHS); Transitions
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: iPad and iPhone Accessibility.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: There are many ways to make the iPad or iPhone more accessible for the pupils with vision impairments - how to magnify/Zoom, use large Font, 'voice-over and useful apps for ‘accessibility’.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.