Llyfrau a deunyddiau wedi addasu

llyfr

RNIB Bookshare - Darparu llyfrau a diagramau mewn ffyrdd hygyrch ar gyfer unigolion gyda nam ar y golwg neu dyslecsia. https://www.rnibbookshare.org/cms/

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant Bookshare i rieni

Gweler Adran 'Adnoddau' isod am y Pecyn hyfforddiant Bookshare i blant

                                                               

RNIB Cymru- Canolfan Trawsgrifio Caerdydd

Mae trawsgrifio personol ar gael gan yr uned drawsgrifio yng Nghaerdydd drwy gyfrwng y Gymraeg Canolfan Trawsgrifio Caerdydd | RNIB.

 cardifftranscription@rnib.org.uk

Y fformatau sy’n cael eu cynnig?

 • Sain mewn llais dynol neu lais synthetig a gynhyrchir yn ddigidol, ar CD, CD Daisy, neu fel ffeil mp3
 • Braille
 • Print bras a phrint mawr
 • Testun electronig
 • Diagramau a delweddau cyffyrddol
 • Cerddoriaeth ddalen a sgorau cerddorol hygyrch – Erwydd nodiant a addaswyd.  

 

Custom Eyes - Llyfrau wedi addasu i unrhyw faint ffont am bris arferol y llyfr. https://www.guidedogs.org.uk/services-we-provide/customeyes-books

Living Paintings - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille a chyffyrddol yn Saesneg yn rhad ac am ddim. https://www.livingpaintings.org/

Seeing Ear - Elusen sy’n darparu llyfrau Braille neu print mawr yn Saesneg yn rhad ac am ddim. http://www.seeingear.org/

Clearvision - Gwasanaeth sy’n darparu llyfrau cyffyrddol, mewn print mawr, neu Braille http://www.clearvisionproject.org/index.php

Calibre Audio Books - Elusen sy’n darparu llyfrau clywedol ar gyfer oedolion a phlant gyda nam golwg, anableddau eraill neu dyslecsia. https://www.calibreaudio.org.uk/

 

Adnoddau

  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i blant - Instructions for children.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau RNIB Bookshare ar gyfer disgyblion - RNIB Bookshare instructions for pupils
  • Enw: RNIB Bookshare Cyfarwyddiadau i rieni - Instructions for parents.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfarwyddiadau ar gyfer rhieni - Instruction pack for parents