Gwybodaeth Cyffredinol

Gan y Gwasanaeth Synhwyraidd Nam Clyw

  • Enw: Cefnogi Disgyblion Nam Clyw wrth gynnig sesiynau o bell.pptx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau wrth gynnig sesiynnau o bell i ddisgybl Nam Clyw
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Covid-19 Siart Cyfathrebu Gofal critigol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnodd gweledol gan Widgit Symbols www.widgit.com
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Dysgu o bell sy'n fyddar gyfeillgar Rhestr wirio i athrawon gan yr NDCS.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Awgrymiadau ymarferol i’ch helpu chi lleihau unrhyw effaith negyddol, ac am yr addasiadau rhesymol gallwch chi eu gwneud i sicrhau na fydd plant byddar o dan anfantais o ganlyniad i unrhyw newid i ddysgu ar-lein
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pamffled NDCS.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Rhannu gwybodaeth hefo'ch plentyn am y salwch Coronafirws.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Egluro Geifra Covid - Explaining Covid vocabulary.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: NDCS swyddog cefnogi'r teulu - NDCS local family support officer.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cymorth a Chyngor lleol i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd - Local Support and Advice service for Deaf young people and their families
  • Enw: Cleaning hearing devices and radio aids - supporting health and safety during Covid-19.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from the Assistive Listening Technology Working Group and the British Association of Teachers of the Deaf
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Covid-19 Communication Chart Critical Care.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Visual resource from Widgit Symbols www.widgit.com
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Deaf friendly remote teaching A checklist for teachers NDCS.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Practical suggestions to help you reduce any negative impact, and on the reasonable adjustments that you can make to help ensure that deaf children are not disadvantaged by any move to online learning
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: NDCS - Information Booklet for deaf children and their families during the Covid-19 pandemic.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: NHS National Deaf Children and Adolescent Mental Health (North) Service 27/05/2020
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: NDCS Leaflet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Support and advice for deaf children, young people and their families
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.