Elusennau a mudiadau sy'n darparu cymorth

 Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru - Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl a phlant dall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru. Hafan | Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru (nwsb.org.uk)

RNIB CYPF yn cynnig cymorth a gwybodaeth i gefnogi plant gyda nam ar eu golwg a’u teuluoedd Education for young people | RNIB

Guide Dogs Cymru - Elusen sy’n darparu cefnogaeth symudedd, emosiynol, grantiau tuag at offer, digwyddiadau teuluol a chŵn tywys. Guide Dogs Cymru | Guide Dogs

Centre of Sign Sight Sound - Elusen sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer unigolion gyda nam synhwyraidd. Centre of Sign Sight Sound

Wonderbaby - Gwefan sy’n darparu ar gwybodaeth am nam golwg wedi ddatblygu ar gyfer darparu gwybodaeth i rieni. Welcome to WonderBaby.org! | WonderBaby.org

 

Syniadau ac adnoddau gan fudiadau

Syniadau amrywiol gan PATHS TO LITERACY wedi ddarparu ar gyfer rhieni, athrawon a theuluoedd sy’n edrych ar llythrennedd ar gyfer plant ac unigolion gyda nam ar eu golwg. Paths to Literacy | For Students Who Are Blind or Visually Impaired

Adnoddau gan POSITIVE EYE yn cynnig awgrymiadau ymarferol y gellid eu defnyddio SEND Educational Resources and activities from Positive Eye

VICTA - Rhwydwaith ar gyfer rhieni sy’n gallu cynnig gwasanaethau, gweithgareddau a grantiau ar gyfer plant ac unigolion gyda nam ar eu golwg  VICTA | Children and young adults who are blind or partially sighted

LOOK – mudiad sy’n cefnogi pobl ifanc sydd â nam ar eu golwg yn ogystal a'u teuluoedd. Maent yn cynnig mentora, digwyddiadau penodol, fforymau ieuenctid a grwpiau cefnogi rhieni. Look UK – On a Mission to Support Young VI People & Their Families (look-uk.org)

RNIB – ffynonellau gwybodaeth amrywiol Wales/Cymru | RNIB

 

Cadw’n heini

CHWARAEON ANABLEDD CYMRU/ DISABILITY SPORT WALES - Mae Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio ar draws y wlad yn helpu pobl anabl i gael mynediad i weithgaredd corfforol Awdurdod Lleol (disabilitysportwales.com)

BRITISH BLIND SPORT - Mae gwaith yr elusen yn galluogi pobl ddall a rhannol ddall i gael cyfleoedd i gael mynediad i ac i fwynhau gweithgareddau chwaraeon a hamdden. Home - British Blind Sport

ANTUR WAUNFAWR – Beics antur mae ganddynt fflyd o feics addasol sy’n addas i bob gallu. Beics Antur Bikes | Antur Waunfawr