Datblygu golwg gweithredol

golwg gweithredol

Mae hi’n bwysig datblygu gweddill y golwg sydd gan blentyn.

Mae’r llyfryn yn yr adran adnoddau yn cynnwys gweithgareddau amrywiol i chi roi cynnig arnynt adref.

Gweler Adran 'Adnoddau' isod er mwyn gallu lawrlwytho y pecyn adnoddau golwg gweithredol

 

Adnoddau

    • Enw: Pecyn golwg gweithredol - Developing vision pack.pdf
    • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
    • Disgrifiad: Gan gynnwys sgiliau torri, 'gweithgaredd tebyg neu wahanol', sganio, tudalennau lliwio, chwilair, a sganio a tracio - Including cutting skills, 'same or different activity', scanning, colouring in, wordsearch, and scanning and tracking