Adnoddau a chyfarpar

llygad

Teipio Testun - Dysgwch sut i deipio gyffwrdd (touch type) â'r gweithgaredd hwn ar y we - Mae Teipio Testun yn weithgaredd hygyrch ar y we i gefnogi siaradwyr Cymraeg a Saesneg yn yr ysgol wrth ddysgu i deipio gyffwrdd (touch type). Mae‘r rhaglen yn bennaf wedi ei chynllunio ar gyfer disgyblion gyda nam ar y golwg ond mae y rhaglen yn addas ar gyfer unrhyw blentyn sydd eisiau dysgu i deipio gyffwrdd  ‘touch typing’. Gweler Adran 'Adnoddau' isod i lawrlwytho canllawiau i gael mynediad i’r adnodd.

Adnoddau cyffredinol - Pinnau felt arogleuog/ trwchus, prennau mesur/ onglydd melyn, prennau mesur/ onglydd rhifau mawr, pensiliau trwm megis 9B Adnoddau                                                                                               

Partially Sighted Society Cwmni sy’n darparu adnoddau megis llyfrau gwaith llinellau trwm, pren mesurau,
onglyddion, dyddiaduron ysgol wedi addasu i brint mawr ayyb. https://www.partsight.org.uk/

Offer Arbenigol ar gyfer anghenion Nam Golwg unigryw y plentyn - Defnyddio teclunau golwg gwan pwrpasol megis chwyddwydrau – gan Optegwyr

 

Darllenydd Ymdrwythol (Immersive Reader)
Drwy ddefnyddio cyfri Hwb logo-Hwb  y plentyn gellir defnyddio pecyn Microsoft er mwyn gwneud defnydd o ‘r darllenydd Ymdrwythol (Immersive Reader) logo_Immersive-Reader. Mae hwn yn offeryn am ddim sy'n gallu darllen testun ar lafar yn Gymraeg neu Saesneg. Mae hwn yn adnodd gwych ar gyfer disgyblion gyda nam ar y golwg.

 

Nawdd Offer TGCh - O dro i dro mae Cymdeithas Cŵn Tywys Cymru yn cynnig nawdd tuag at offer TGCh ar gyfer disgyblion gyda nam ar y golwg.

https://www.guidedogs.org.uk/getting-support/help-for-children-and-families/living-independently/assistive-technology-for-children/

 

A oes gan eich plentyn yr offer arbenigol sydd ei angen arno gartref?

Mae Cymdeithas y Deillion yn darparu gwasanaeth sy’n cefnogi rhieni i wneud cais i gael offer ar gyfer disgyblion gyda nam ar y golwg.

Gweler Adran 'Adnoddau' isod i lawrlwytho'r poster gwybodaeth ‘Offer Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru’ sy’n dangos y manylion cyswllt

 

Adnoddau

  • Enw: Offer Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru Poster.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Os yw'ch plentyn yn defnyddio offer arbenigol yn yr Ysgol ac angen yr un offer adref i gwblhau tasgau a gwaith ysgol, Yna efallai y byddwn yn gallu helpu i ddod o hyd i grantiau i'ch helpu i'w cael.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cyfarwyddiadau rhaglen Teipio Testun - Instructions on how to use Teipio Testun.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Teipio Testun - Dysgwch sut i deipio gyffwrdd (touch type) - Learn how to touch type
  • Enw: North Wales Society for the Blind Equipment poster.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: If your child uses specialist equipment in school and needs the same equipment to complete tasks and schoolwork when at home, then we may be able to help find grants to help you get them.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.