Adnoddau - BSL

Gan y Gwasanaeth Synhwyraidd Nam Clyw.

  • Enw: Iaith arwydd - BSL.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ieithoedd arwyddion a systemau arwyddion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Canllaw cyflym i Iaith Arwyddion Prydain a systemau arwyddo fel Makaton, Signalong a Cymraeg/Saesneg a gefnogir gan arwyddion
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Eisiau dysgu iaith arwyddo - want to learn sign language.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Rhai o’r cyrsiau sydd ar gael i ddysgu iaith arwyddo - Some of the courses available to learn British Sign Language
  • Enw: BSL stories to access from home - Primary.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Follow the links/QR codes to watch BSL stories signed by friends of Elmfield School
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Sign languages and sign systems.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: a quick guide to British Sign Language and sign systems such as Makaton, Signalong and sign supported English/Welsh (SSE/SSW)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.