Adnoddau Corfforol / Meddygol

Adnoddau gan y Gwasanaeth Corfforol/Meddygol
 

  • Enw: Datblygu sgiliau motor man o adra - Developing fine motor skills at home.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Llawlyfr canolbwyntio - Concentration booklet.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Syniadau ar sut i ddatblygu sgiliau canolbwyntio a chof. Gweler y Pecyn Adnoddau i gyd-fynd. - Examples of how to help develop concentration and memory skills. See the accompanying Resource Pack.
  • Enw: Llyfr ymarferion torri allan - Cutting out activity book.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Pecyn Adnoddau i gyd-fynd a llawlyfr Canolbwyntio - Resource Pack to accompany the Concentration booklet.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Balance Activities - Body Awareness.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from Children’s Occupational Therapy (BCUHB)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Balance Activities - Body Movement Skills.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from Children’s Occupational Therapy (BCUHB)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Balance Activities - Developing balance skills.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from Children’s Occupational Therapy (BCUHB)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Balance Activities - Postural Control.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information from Children’s Occupational Therapy (BCUHB)
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

Ymarferion Balans

gweler adran Adnoddau uchod 'Balance Activities'

 

Toiledu

Canllawiau Gofal Personol a Toiledu - Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar Gwynedd ac Ynys Môn

Dysgu am Iechyd y Bledren a'r Coluddyn - Adnodd gan Lywdoraeth yr Alban

 

Sgiliau motor mân

Gweler adran Adnoddau uchod  'Llyfr ymarferion torri allan'

Bwrdd Iechyd - Therapi Galwedigaethol Plant Therapi Galwedigaethol Plant - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

https://www.sparklebox.co.uk/special-needs/fine-motor-control/

https://www.topteacher.com.au/classroom-resources/fine-motor/

https://www.education.com/worksheets/?q=fine+motor+skills

https://www.messforless.net/18-fine-motor-activities-for-preschoolers/

Corfforol - Sgiliau echddygol bras a manwl (wjec.co.uk)

Llyfryn Rheolaeth Pensil a Llawysgrifen Glwm BBC Plant Mewn Angen

 

Sgiliau motor mawr

Corfforol - Sgiliau echddygol bras a manwl (wjec.co.uk)

Ymarfer corff gyda Joe Wicks https://www.youtube.com/results?search_query=joe+wicks+kids+workout

 

Mathemateg

https://www.sparklebox.co.uk/maths/#.XnygPGNvKP8

https://www.themathsfactor.com/

https://www.activityvillage.co.uk/maths-printables

Adnodd Hwb: Cyfri Gyda Ni. Dyma adnodd cynhwysfawr yn cyflwyno y rhifau o 1 - 10. Ceir cymeriad lliwgar i bob rhif gyda cyfres o weithgareddau rhyngweithiol y gellir eu cwblhau. 

Cyfri Gyda Ni - Repository - Hwb (gov.wales)

 

Ysgrifennu

https://www.sparklebox.co.uk/literacy/#.Xnygb2NvKP8

https://home.oxfordowl.co.uk/?s=PDF+Download&fwp_post_types=activities

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-l-141-taflenni-sgiliau-llawysgrifen 

https://nha-handwriting.org.uk/shop/good-practice-for-handwriting/

 

Canolbwyntio

gweler adran Adnoddau uchod 'Llawlyfr canolbwyntio' a 'Pecyn Adnoddau i gyd-fynd'

https://www.nhsggc.org.uk/media/249194/attention-and-concentration-information-sheet.pdf

https://www.nhsggc.org.uk/kids/resources/information-packs/fine-motor-activity-kit/