Adnoddau i Rieni ac Eraill

Mae cyfres o bamffledi gwybodaeth am anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a'r system ADY ar gael.

Pamffled Wybodaeth - Map Darpariaeth yn y Blynyddoedd Cynnar

Pamffled Wybodaeth - Y Broses Gyfeirio yn y Blynyddoedd Cynnar

Pamffled Wybodaeth - Beth yw System ADY ac amserlenni yn y Blynyddoedd Cynnar?

Pamffled Wybodaeth - Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn y Blynyddoedd Cynnar

Pamffled Wybodaeth - Adolygu a Diwygio CDU

Pamffled Wybodaeth - Cyfarfod Adolygu CDU

Pamffled Wybodaeth - Gofyn cwestiwn neu fynegi pryder (Blynyddoedd Cynnar)

Pamffled Wybodaeth - Canllawiau sut i rannu gwybodaeth i gefnogi'r broses Ymholiad ADY

Pamffled Wybodaeth - Canllawiau sut i dderbyn gwahoddiad i gyfrannu i Proffil un dudalen

 

Mae pamffled wybodaeth am y Tîm Blynyddoedd Cynnar Gwynedd ar gael

Pamffled Wybodaeth - Tîm Blynyddoedd Cynnar Gwynedd

 

Mae pamffled wybodaeth am y Gwasanaeth Arsylwi ac Asesu yn y Blynyddoedd Cynnar (ABC) ar gael.

Pamffled Wybodaeth - Gwasanaeth ABC

 

Ffurflenni

Ffurflen gyfeirio ar gyfer ystyried Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol a / neu Ddarpariaeth Gofal Iechyd Ychwanegol

Gwneud Cais i adolygu Cynllun Datblygu Unigol cyn y dyddiad adolygu arfaethedig

 

Canllawiau 

Canllawiau Gofal Personol a Toiledu

 

Adnoddau pellach

 

  • Enw: Gwasanaeth ABC - Helpu eich plentyn sydd yn cael trafferth i fynd allan o’r tŷ.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Syniadau er mwyn helpu eich plentyn i fynd allan o’r tŷ. Adnodd gan y Gwasanaeth ABC (Blynyddoedd Cynnar).
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Lluniau i Rieni fersiwn Cymraeg.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Adnoddau gweledol i gefnogi plentyn yn y cartref.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Strategaethau anadlu.docx
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Adnoddau a chyngor i rieni oddi ar gwefan Tiny Happy People BBC. Resources and advise for parents from Tiny Happy People.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Mae rhai o adnoddau ar gael yn Gymraeg. Some resources are available in Welsh. The Welsh government continues to work with the BBC to produce more resources in Welsh.
  • Enw: Adnoddau i Rieni - Resources for Parents (1).zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Creu Patrwm Bids, Lluniau a Cwestiynau Pam, Beth sydd yn y Bocs, Adnoddau gan Twinkl - Threading Bead Patterns, Why Pictures and Questions, What is in the Box, Resources from Twinkl
  • Enw: Cyfres o luniau golchi dwylo Series of pictures on washing hands.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau y gellid eu gosod yn yr ystafell ymolchi i ddangos i blant ifanc y drefn o olchi dwylo.Pictures which can be placed in the bathroom to show young children the way to wash their hands
  • Enw: Cyfres o luniau i egluro dwylo caredig Seires of pictures to explain kind hands.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Stori bach syml ar ffurf cyfres o luniau sy'n ceisio egluro i blant ifanc yr angen i gofio defnyddio dwylo caredig bob amser.A simple story in a series of pictures to explain to young children of the need to remember to use king hands at all times.
  • Enw: Cyfres o luniau i egluro'r Covid Series of pictures to explain Covid.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau y gellid eu defnyddio i egluro'r Covid i blant ifancSeries of pictures which can be used to explain the Covid to young children
  • Enw: Cyfres o luniau mynd i'r toiled Series of pictures on going to the toilet.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau sy'n dangos y drefn mynd i'r toiled i blant ifanc sydd yn cychwyn toiledu.A series of pictures which shows going to the toilet. Suitable for young children beginning toilet training.
  • Enw: Hwiangerddi a chaneuon Cymraeg a Saesneg lluniau bach - English and Welsh nursery rhymes and songs small pictures.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwiangerddi a chaneuon Cymraeg a Saesneg y gellid eu canu adref - English and Welsh nursery rhymes and songs which could be sung at home
  • Enw: Lluniau a cwesitynau wh - Pictures and wh questions.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Who What Where Why - Adnodd gan Twinkl - A resource from Twinkl
  • Enw: Lluniau bwyd - Pictures of food.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau o fwyd er mwyn cyfnewid llun am y bwyd - Pictures of food so that exchanging pictures can be done for food.
  • Enw: Lluniau bwyd a byrbrydau - Pictures of Food and snacks.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau Cymraeg a Saseneg o fwyd/byrbrydau i hyrwyddo cyfnewid llun i gael ei hoff fwyd/byrbryd - Pictures of food/snacks to promote a child's ability to exchange a picture for a preferred piece of food/snack. English notes from the PECS book on Phase 1
  • Enw: Lluniau Diod Pictures of Drinks.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau gwahanol ddiodydd y gall plentyn ei ddefnyddio i ddangos i'w Rieni beth mae eisiau.Pictures of different drinks a child can use to show his/her Parents what he/she wants.
  • Enw: Lluniau i hybu sgwrs a darganfod pethau yn y llun - Pictures to promote a conversation.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: 3 Mochyn Bach, Trafnidiaeth, Y Fferm, Adnoddau gan Twinkl - 3 Little Pigs, Transport, The Farm, Resources from Twinkl
  • Enw: Lluniau Teganau - Pictures of Toys.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau Cymraeg a Saesneg o deganau i hyrwyddo cyfnewid llun i gael ei hoff degan - Pictures of toys in English and Welsh to promote a child's ability to exchange a picture for a preferred toy
  • Enw: Nodyn i Rieni A note for Parents.docx
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Nodiadau i gyd fynd ag adnoddau gweledol i gefnogi plentyn yn y cartref - Notes for Parent regarding visual resources to support a child at home.
  • Enw: Syniadau i Rieni - Ideas for Parents.zip
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Syniadau gweithgareddau i Rieni - Ideas of activities for Parents.
  • Enw: Trefn amser gwely Bedtime routine.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau y gellid eu defnyddio i ddangos trefn amser gwely.A series of pictures which could be used to show bedtime routine.
  • Enw: Trefn gwisgo The sequence to dressing.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Cyfres o luniau i ddangos trefn gwisgo.A series of pictures to show the sequence to dressing
  • Enw: ABC Service - Bath Time.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas to help when children do not like bath time. A resource from the ABC Service (Early Years).
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: ABC Service - Difficulties with sleeping.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas to help when children find it difficult going to sleep, staying asleep or waking up in the morning. A resource from the ABC Service (Early Years).
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: ABC Service - Difficulties with sounds and noise.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas to help when loud or unexpected sounds causes distress. A resource from the ABC Service (Early Years).
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: ABC Service - Difficulties with touching new objects.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Some ideas to help when children do not like touching new things. A resource from the ABC Service (Early Years).
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Breathing strategies.docx
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Language Creates Reality cards - Down Syndrome.zip
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A series of cards exploring the importance of langauge when talking about Down Syndrome. Created by Rebecca Hulbert www.languagecreatesreality.com
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pictures for Parents.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Visual resources to support a child at home.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Pictures of different emotions.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Pictures of different emotions to explain how young children feel.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Prepositions.zip
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Put Teddy...on the table...under the table...behind the table - Resource from Twinkl
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.