Adnoddau Gweledol


  • Enw: Lluniau Ardaloedd.zip
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lluniau ardaloedd chwarae.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: lluniau bach ar gyfer cefn lluniau keyring.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: lluniau bach ar gefn lluniau ar 'keyring'/lanyard er hwyluso chwilio amdanynt.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Lluniau keyring 2.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lluniau eraill o reolau/disgwyliadau mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i'w gosod ar 'keyring'/lanyard..
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Lluniau sawl plentyn sy'n cael bod ym mhob ardal.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Rheolau Llond Llaw ac eraill ar gyfer ei osod o amgylch y gwddf.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Lluniau llond llaw ar gyfer eu gosod ar 'lanyard'/keyring.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Rwan a Wedyn.zip
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Tabl - Arweiniad ar ddefnyddio adnoddau gweledol.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweiniad ar ddefnyddio strategaethau gweledol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Templed Rwan ac Wedyn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Templed i'w ddefnyddio gyda lluniau bach rwan ac wedyn.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Adnoddau i greu amserlen weledol. Resources to create a visual timetable.pptx
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Lluniau i greu amserlen weledol. Pictures to create a visual timetable