Adnoddau - Pecyn 5

Adnoddau gan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol.

  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 3).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau c-ll-c deugraffiaid 1. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 4 - Eliffantod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Mathemateg 3 - Maths Fun 3.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 3 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 3 - ideas, fun and games to develop skills.
  • Enw: Phonics 1 (Part 3).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: CVC words (u). A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading Fun 4 - Elephants.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Yes No Game level 1.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Read the sentences aloud and decide if they should be placed in the yes or no pile.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.