Adnoddau - Pecyn 3

Adnoddau gan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol.

  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 1).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau dwy lythyren i ddarllen a sillafu
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Mathemateg 1 - Maths Fun 1.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 1 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 1 - ideas, fun and games to develop skills
  • Enw: Phonics 1 (Part 1).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Two letter words to read and spell
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.