Adnoddau - Pecyn 2

Adnoddau gan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol.

  • Enw: adeiladu geiriau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dewis llythyren a cheisio adeiladu gair. Mae rhain yn eiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Darllen 2 - Cŵn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Wrth Ddarllen 2 - Cŵn
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gêm i ddysgu am odrifau ac eilrifau (thema môr-leidr) - A game to learn odd and even numbers (pirate theme).pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: CVC buliding words.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Choose a letter and build some words. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading 2 - Dogs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 2 - Dogs
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.