Adnoddau - Pecyn 1

Adnoddau gan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol

  • Enw: Darllen 1 CATHOD.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: pecyn o weithgareddau darllen a deall
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Darllen geiriau dyrys nod llyfr.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Templed ar gyfer gwneud nod llyfr
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Y Rhif Mwyaf - The Biggest Number.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gem adnabod ac adio rhifau - A game to identify and add numbers
  • Enw: CVCs Activities to help with first words.zip
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This pack contains 4 different activities to help your child's reading and spelling. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Literacy activities.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Please adapt activities according to your child’s ability and confidence. Above all — HAVE FUN!
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading 1 CATS.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading comprehension activities
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.