Mae'r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig neu anableddau yng Nghymru yn newid

Dyddiad: 05/02/2021

Mae'r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig neu anableddau yng Nghymru yn newid. Bydd y newidiadau hyn yn cael eu rhoi ar waith yn raddol o fis Medi 2021 ymlaen

Mae’r llythyr isod i Rieni/Gofalwyr yn egluro beth fydd hyn yn ei olygu. 

Llythyr i Rieni/Gofalwyr (Chwefror 2021)