General Information

From the Sensory Service Hearing Impairment

  • Name: Cleaning hearing devices and radio aids - supporting health and safety during Covid-19.pdf
  • Language: English
  • Description: Information from the Assistive Listening Technology Working Group and the British Association of Teachers of the Deaf
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Covid-19 Communication Chart Critical Care.pdf
  • Language: English
  • Description: Visual resource from Widgit Symbols www.widgit.com
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Deaf friendly remote teaching A checklist for teachers NDCS.pdf
  • Language: English
  • Description: Practical suggestions to help you reduce any negative impact, and on the reasonable adjustments that you can make to help ensure that deaf children are not disadvantaged by any move to online learning
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: NDCS - Information Booklet for deaf children and their families during the Covid-19 pandemic.pdf
  • Language: English
  • Description: NHS National Deaf Children and Adolescent Mental Health (North) Service 27/05/2020
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: NDCS Leaflet.pdf
  • Language: English
  • Description: Support and advice for deaf children, young people and their families
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Egluro Geifra Covid - Explaining Covid vocabulary.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description:
  • Name: NDCS swyddog cefnogi'r teulu - NDCS local family support officer.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Cymorth a Chyngor lleol i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd - Local Support and Advice service for Deaf young people and their families
  • Name: Cefnogi Disgyblion Nam Clyw wrth gynnig sesiynau o bell.pptx
  • Language: Cymraeg
  • Description: Syniadau wrth gynnig sesiynnau o bell i ddisgybl Nam Clyw
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Covid-19 Siart Cyfathrebu Gofal critigol.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Adnodd gweledol gan Widgit Symbols www.widgit.com
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Dysgu o bell sy'n fyddar gyfeillgar Rhestr wirio i athrawon gan yr NDCS.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Awgrymiadau ymarferol i’ch helpu chi lleihau unrhyw effaith negyddol, ac am yr addasiadau rhesymol gallwch chi eu gwneud i sicrhau na fydd plant byddar o dan anfantais o ganlyniad i unrhyw newid i ddysgu ar-lein
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Pamffled NDCS.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc byddar a’u teuluoedd.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Rhannu gwybodaeth hefo'ch plentyn am y salwch Coronafirws.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description:
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.