Language Resources

 

  • Name: Blank Questions in the home.pdf
  • Language: English
  • Description: Blank questions to ask in the bathroom, in the kitchen and in the bedroom.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Blank Questions while reading a story.pdf
  • Language: English
  • Description: Blank questions to ask while reading a story.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Blank Questions.pdf
  • Language: English
  • Description: Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Categories.pdf
  • Language: English
  • Description: Things that belong in the same set.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Discussing Emotions.pdf
  • Language: English
  • Description: Teaching your child to understand emotions is important to help him / her make sense of events.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Language and Mathematics.pdf
  • Language: English
  • Description: Ways to support language in maths.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Listening Skills.pdf
  • Language: English
  • Description: There is a difference between hearing and listening. Listening is necessary to understand information. Your child may need to practice how to listen. Here are some suggestions.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Pirates - ideas for a project.pdf
  • Language: English
  • Description: Ideas to support learning and language development
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Sequencing.pdf
  • Language: English
  • Description: Sequencing is about putting things in order – what comes first, then next and last – especially in being able to tell a story or recall information to tell someone else.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Space - ideas for a project.pdf
  • Language: English
  • Description: Ideas to support learning and language development
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Springtime.pdf
  • Language: English
  • Description: Some ideas for learning about Springtime
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Things that go together.pdf
  • Language: English
  • Description: Many children have this as an ICP target so it’s important that they learn to name objects and make connections between them and also begin to be able to say why they go together. See the resource 'Things that go together Cards'.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Verbs.pdf
  • Language: English
  • Description: The best way to teach your child about verbs is to show and ask questions while playing, doing things and chatting.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Who Questions.pdf
  • Language: English
  • Description: Understanding and answering Who? questions helps your child to gather and share information.
  • Welsh version: If you require a Welsh version of this file, please contact us.
  • Name: Arddodiad - Prepositions.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Iaith lleoliad a gweithgareddau posib - Positional language and possible activities
  • Name: Cardiau Pethau sy'n perthyn - Things that go together Cards.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Gweler yr adnodd '2 beth sy'n cysylltu' - See the resource 'Things that go together'
  • Name: Categoreiddio - Categorisation.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Gallu enwi, deall beth ydi o a rhoi yn a categori cywir - Able to name something, understand what it is and group according to the correct category
  • Name: Gweithgareddau cof - Memory activities.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Gweithgareddau i gryfhau cof gweithredol - Activities to help strengthen working memory
  • Name: Gweledol - Visuals.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Pam defnyddio adnoddau gweledol? - Why use visuals?
  • Name: Gwrando ar gyfarwyddiadau - Listening to instructions.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Gweithgaredd lliwio - A colouring activity
  • Name: Odli - Rhyme.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Pam odli? a Beth yw odl? - Why rhyme? and What is a rhyme?
  • Name: Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau - Giving and following instructions.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description:
  • Name: Siarad - Speaking.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Cefnogi siaradwyr amharod - Supporting reluctant speakers
  • Name: Siarad mewn brawddeg - Speaking in a sentence.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Sut i annog plentyn i ddefnyddio brawddegau hirach - How to encourage a child to use longer sentences
  • Name: Trafod stori - Discussing a story.pdf
  • Language: Dwyieithog / Bilingual
  • Description: Sut i drafod stori - How to discuss a story
  • Name: 2 beth sy'n cysylltu.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae gwneud cysylltiadau yn darged gan lawer o blant felly mae’n bwysig fod plentyn yn gallu enwi gwrthrych a’i gysylltu o i wrthrych sy’n perthyn a dechrau rhesymu pam. Gweler yr adnodd 'Cardiau Pethau sy'n perthyn'.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Berfau.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Y ffordd orau o ddysgu berfau i’ch plentyn yw trwy ddangos a gofyn cwestiynau tra’n chwarae, gwneud pethau a sgwrsio.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Categorïau.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Meddwl am bethau sydd yn perthyn yn yr un set
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cwestiynau Blank wrth Ddarllen stori.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Cwestiynau Blank i’w gofyn wrth ddarllen stori.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cwestiynau Blank yn y cartref.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Cwestiynau Blank i'w gofyn yn yr ystafell ymolchi, yn y gegin ac yn yr ystafell wely.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cwestiynau Blank.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Lefel 1, Lefel 2, Lefel 3 a Lefel 4. Blank, Rose + Berlin 1978
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cwestiynau Ble.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Ble? yn helpu eich plentyn i ddeall a rhannu gwybodaeth.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cwestiynau Pwy.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Bydd deall a gallu ateb cwestiynau Pwy? yn helpu eich plentyn i gasglu a rhannu gwybodaeth.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Deinosoriaid.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Dysgu am ddeinosoriaid - iaith ffeithiol, iaith ddisgrifio, iaith mathemateg, iaith greadigol
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Gwanwyn.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Syniadau am brosiect y Gwanwyn
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Iaith a Mathemateg.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Ffyrdd o gefnogi iaith wrth ddysgu mathemateg.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Morladron - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Sgiliau Gwrando.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae gwahaniaeth rhwng clywed a gwrando. Mae’n rhaid gwrando er mwyn deall gwybodaeth. Weithiau, bydd eich plentyn angen ymarfer sut i wrando. Dyma awgrymiadau.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Trafod Teimladau.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Mae dysgu eich plentyn i ddeall teimladau yn bwysig er mwyn ei helpu i wneud synnwyr o ddigwyddiadau.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Y Gofod - syniadau ar gyfer prosiect.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Syniadau i gefnogi dysgu a datblygiad iaith
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.