ALN Co-ordinators

The presentations below form part of the ALN&I Service's online training programme for ALNCos. It is our intention to share new resources to support ALNCos every fortnight on these pages, so please come back to visit.

 

  • Name: Guidance for school information management systems.pdf
  • Language: English
  • Description: Welsh Government circular no: 010/2017. Date of issue: May 2017.Replaces circular no: 012/2013. It relates to special educational needs (SEN) and the submission of the Pupil Level Annual Schools Census (PLASC) return.
  • Welsh version: Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion
  • Name: Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Cylchlythyr Llywodraeth Cymru: rhif 010/2017. Dyddiad cyhoeddi: Mai 2017. Yn disodli cylchlythyr: rhif 012/2013. Mae’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (AAA) a chyflwyno datganiad ar gyfer y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
  • English version: Guidance for school information management systems
  • Name: Cyflwyniad CYBLD (PLASC).pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: 1. Diffinio PLASC. 2. Datblygu ymwybyddiaeth o strategaethau arfer dda wrth gynllunio ac ymateb i anghenion disgyblion o fewn yr ysgol.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.
  • Name: Cyflwyniad Cydlynwyr ADY newydd.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: 1 Derbyn arweiniad pellach i hyrwyddo arfer dda i wella cyflawniad disgyblion ADYaCh. 2. Cael hyder am eich rôl yn y maes ADY. 3. Deall ystyr plentyn yn ganolog. 4 Datblygu dealltwriaeth o gynnwys CDU a threfn gyfeirio i’r Gwasanaeth ADYaCh.
  • English version: If you require an English version of this file, please contact us.