Support available from the ALN&I Service - Service Profiles

Find below Service Profiles for Gwynedd and Anglesey ALN & Inclusion - Continuation of service from January 2021.

  • Name: Service Profile - ABC (Early Years).pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth ABC (Blynyddoedd Cynnar)
  • Name: Service Profile - ALN and Inclusion Administration.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Gweinyddol ADYaCh
  • Name: Service Profile - Behaviour Support Specialist Centres.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from 29 June 2020
  • Welsh version: Proffil Canolfannau Arbenigol Cynnal Ymddygiad
  • Name: Service Profile - Communication and Interaction.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from 29 June 2020
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Cyfathrebu a Rhyngweithio
  • Name: Service Profile - Early Intervention Behaviour Support.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Ymddygiad
  • Name: Service Profile - Education Welfare.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Lles Addysg
  • Name: Service Profile - Educational Psychology.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Seicoleg Addysgol
  • Name: Service Profile - English as an Additional Language (EAL).pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY)
  • Name: Service Profile - Hearing Impairment.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Nam Clyw
  • Name: Service Profile - Physical Medical.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Corfforol Meddygol
  • Name: Service Profile - Quality Officers.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from 29 June 2020
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Swyddogion Ansawdd
  • Name: Service Profile - School Counselling Service.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Cwnsela Ysgol
  • Name: Service Profile - Specific ALN.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth ADY Penodol
  • Name: Service Profile - TRAC project.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Cynllun TRAC
  • Name: Service Profile - Visual Impairment.pdf
  • Language: English
  • Description: Continuation of service from January 2021
  • Welsh version: Proffil Gwasanaeth Nam Golwg
  • Name: Proffil Canolfannau Arbenigol Cynnal Ymddygiad.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth 29 Mehefin 2020 ymlaen
  • English version: Service Profile - Behaviour Support Specialist Centres
  • Name: Proffil Gwasanaeth ABC (Blynyddoedd Cynnar).pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Proffil Gwasanaeth ABC (Blynyddoedd Cynnar) Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - ABC (Early Years)
  • Name: Proffil Gwasanaeth ADY Penodol.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Specific ALN
  • Name: Proffil Gwasanaeth Corfforol Meddygol.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Physical Medical
  • Name: Proffil Gwasanaeth Cwnsela Ysgol.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - School Counselling Service
  • Name: Proffil Gwasanaeth Cyfathrebu a Rhyngweithio.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Communication and Interaction
  • Name: Proffil Gwasanaeth Cynllun TRAC.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - TRAC project
  • Name: Proffil Gwasanaeth Gweinyddol ADYaCh.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - ALN and Inclusion Administration
  • Name: Proffil Gwasanaeth Lles Addysg.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Education Welfare
  • Name: Proffil Gwasanaeth Nam Clyw.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Hearing Impairment
  • Name: Proffil Gwasanaeth Nam Golwg.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Visual Impairment
  • Name: Proffil Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - English as an Additional Language (EAL)
  • Name: Proffil Gwasanaeth Seicoleg Addysgol.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Educational Psychology
  • Name: Proffil Gwasanaeth Swyddogion Ansawdd.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth 29 Mehefin 2020 ymlaen
  • English version: Service Profile - Quality Officers
  • Name: Proffil Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Ymddygiad.pdf
  • Language: Cymraeg
  • Description: Parhad Gwasanaeth Ionawr 2021
  • English version: Service Profile - Early Intervention Behaviour Support