Cydlynwyr ADY

Mae'r cyflwyniadau isod yn rhan o raglen hyfforddiant ar-lein i Gydlynwyr ADY y Gwasanaeth ADYaCh. Ein bwriad yw i rannu adnoddau newydd i gefnogi Gydlynwyr ADY bob pythefnos ar y tudalennau hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld.

 

  • Enw: Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Cylchlythyr Llywodraeth Cymru: rhif 010/2017. Dyddiad cyhoeddi: Mai 2017. Yn disodli cylchlythyr: rhif 012/2013. Mae’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (AAA) a chyflwyno datganiad ar gyfer y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
  • Fersiwn Saesneg: Guidance for school information management systems
  • Enw: Cyflwyniad CYBLD (PLASC).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: 1. Diffinio PLASC. 2. Datblygu ymwybyddiaeth o strategaethau arfer dda wrth gynllunio ac ymateb i anghenion disgyblion o fewn yr ysgol.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Cyflwyniad Cydlynwyr ADY newydd.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: 1 Derbyn arweiniad pellach i hyrwyddo arfer dda i wella cyflawniad disgyblion ADYaCh. 2. Cael hyder am eich rôl yn y maes ADY. 3. Deall ystyr plentyn yn ganolog. 4 Datblygu dealltwriaeth o gynnwys CDU a threfn gyfeirio i’r Gwasanaeth ADYaCh.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Guidance for school information management systems.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Welsh Government circular no: 010/2017. Date of issue: May 2017.Replaces circular no: 012/2013. It relates to special educational needs (SEN) and the submission of the Pupil Level Annual Schools Census (PLASC) return.
  • Fersiwn Cymraeg: Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion