Coronafirws - Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Dyma wefan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) gyda rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cofnod y Coronafirws. Ein bwriad yw i rannu pecyn o adnoddau bob pythefnos ar y tudalennau hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld.

Adnoddau:

 • Pecyn 1 - Mwy nag un gêm / Multigame - Ebrill 2020
 • Pecyn 2 - 4 Mewn Rhes / Connect 4 - Mai 2020 - Mae'r dudalen hon yn cael ei adolygu - dewch nôl yn fuan
 • Pecyn 2b - Ramadan - Mai 2020
 • Pecyn 3 - Mathemateg - Mai 2020
 • Pecyn 4 - Mehefin 2020
 • Pecyn 5 - Dŵr - Mehefin 2020

 

Trosglwyddiad yn ôl i'r Ysgol - Canllaw COVID-19 i Rieni - gwybodaeth ar gael mewn 15 iaith. Dogfen wreiddiol wedi'i lunio gan Gyngor Abertawe.

 • Cymraeg
 • English
 • Albanian
 • Arabic
 • Bengali
 • Dari
 • Fari
 • Kurdish Sorani
 • Mandarin
 • Polish
 • Pujabi Pakistan
 • Romanian
 • Russian
 • Spanish
 • Urdu

Cymorth ynghylch COVID-19 ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches – gwybodaeth ar gael mewn 7 iaith

 • Cymraeg
 • English
 • Kurdish Sorani / کوردی سۆرانی
 • Arabic / أرابيك
 • Farsi / فارسی
 • Shqip / Albanian
 • বাংলা / Bengali

 

Canllawiau COVID-19 mewn ieithoedd eraill

Mae ‘Doctors of the World’ wedi diweddaru'r canllawiau Coronafirws wedi'u cyfieithu i adlewyrchu'r newidiadau a wnaed o ran y rheolau cloi i lawr ar gyfer y boblogaeth gyfan yn y DU. Mae'r fersiwn newydd hon (fersiwn 3 -24.03.2020) ar gael yn Saesneg a 28 iaith arall ar hyn o bryd, a bydd yr ieithoedd sy'n weddill yn cael eu diweddaru'n fuan iawn. Dewch o hyd iddynt yma https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/ 
 
Mae'r canllawiau bellach wedi'u cyfieithu i 36 iaith i estyn allan i gymunedau amrywiol yn y DU, gyda mwy o ieithoedd yn dod! Mae linc i'r adnoddau hyn hefyd ar wefan Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide Bydd y canllawiau mewn fformat fideo ar gael yn fuan.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyfieithu rhywfaint o'i chanllawiau i 11 iaith: