Coronafirws - Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Dyma wefan y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) gyda rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cofnod y Coronafirws. Ein bwriad yw i rannu pecyn o adnoddau bob pythefnos ar y tudalennau hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld

Adnoddau:

  • Pecyn 1 - Mwy nag un gêm / Multigame - Ebrill 2020 - Mae'r dudalen hon yn cael ei adolygu - dewch nôl yn fuan
  • Pecyn 2 - 4 Mewn Rhes / Connect 4 - Mai 2020 - Mae'r dudalen hon yn cael ei adolygu - dewch nôl yn fuan
  • Pecyn 2b - Ramadan - Mai 2020
  • Pecyn 3 - Mathemateg - Mai 2020

 

Canllawiau COVID-19 mewn ieithoedd eraill

Mae ‘Doctors of the World’ wedi diweddaru'r canllawiau Coronafirws wedi'u cyfieithu i adlewyrchu'r newidiadau a wnaed o ran y rheolau cloi i lawr ar gyfer y boblogaeth gyfan yn y DU. Mae'r fersiwn newydd hon (fersiwn 3 -24.03.2020) ar gael yn Saesneg a 28 iaith arall ar hyn o bryd, a bydd yr ieithoedd sy'n weddill yn cael eu diweddaru'n fuan iawn. Dewch o hyd iddynt yma https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/ 
 
Mae'r canllawiau bellach wedi'u cyfieithu i 36 iaith i estyn allan i gymunedau amrywiol yn y DU, gyda mwy o ieithoedd yn dod! Mae linc i'r adnoddau hyn hefyd ar wefan Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide Bydd y canllawiau mewn fformat fideo ar gael yn fuan.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyfieithu rhywfaint o'i chanllawiau i 11 iaith:

 

Arolwg - defnydd iaith mewn teuluoedd amlieithog yn ystod pandemig Covid-19
Rhieni, a fedrwch chi gyfrannu at ymchwil ar ddefnydd iaith yn ystod y pandemig? Dilwch y linc i ddarganfod mwy am yr ymchwil ac i gwblhau'r arolwg. Y dyddiad cau yw 15 Mehefin 2020.
Linc uniongyrchol i'r arolwg https://www.surveymonkey.co.uk/r/GNTVG6C (linc allanol)