Coronafirws - Lles Addysg

Dyma wefan y Gwasanaeth Lles Addysg yn ystod cyfnod y Coronafirws. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn yn yr wythnosau a misoedd nesaf felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld.

Ffurflen Gyfeirio a Gwybodaeth

  • Enw: Lles a Diogelu 2020 Manylion Cyswllt.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Sut i gysylltu gyda Swyddogion ysgol eich plentyn
  • Fersiwn Saesneg: Education Welfare and Safeguarding 2020 Contact Details
  • Enw: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth gan y Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Punctuality - Why it matters?
  • Enw: Ffurflen Gyfeirio Gwasanaeth Lles Addysg - Education Welfare Service Referral Form.doc
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: I gyfeirio i sylw'r Gwasanaeth Lles Addysg - Referral to the Education Welfare Service
  • Enw: Taflen Wybodaeth i rieni-gwarchodwyr Presenoldeb Ysgol - Information leaflet for parents-carers School Attendance.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwybodaeth am Bresenoldeb Ysgol gan gynnwys awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch plentyn - Information about School Attendance and tips to help you and your child
  • Enw: Education Welfare and Safeguarding 2020 Contact Details.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: How to contact Officers in your child's school
  • Fersiwn Cymraeg: Lles a Diogelu 2020 Manylion Cyswllt
  • Enw: Punctuality - Why it matters.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet by the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig?