Coronafirws - Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol

Dyma wefan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol gyda rhai adnoddau i helpu rhieni a gofalwyr yn ystod cyfnod y Coronafirws. Ein bwriad yw i rannu pecyn o adnoddau bob pythefnos ar y tudalennau hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i ymweld

Adnoddau:

 

Gwefannau Rhifedd:

Maths gyda Carol Voderman – www.themathsfactor.com

White Rose Maths – www.whiterosemaths.com/resources/schemes-of-learning/primary-sols/

Education.com – https://www.education.com/games/numbers/

Top marks – https://www.topmarks.co.uk/

Orchard toys – posib tanysgrifio i dderbyn taflenni gweithgaredd dyddiol trwy ebost - https://www.orchardtoys.com/subscribe.aspx?pn=newsletter

 

Gwefannau Llythrennedd:

Storytime with David Walliams – www.worldofdavidwalliams.com

Phonics Play – www.phonicsplay.co.uk/freeIndex.htm

Orchard toys – posib tanysgrifio i dderbyn taflenni gweithgaredd dyddiol trwy ebost - https://www.orchardtoys.com/subscribe.aspx?pn=newsletter

 

Gwefannau – syniadau ymarferol:

Ymarfer corff gyda Joe Wicks – https://www.youtube.com/results?search_query=joe+wicks+kids+workout

Lego – www.lego.com

 

Apiau:

Llythrennedd:

Cyw a’r Wyddor

Tric a Chlic

Llythrennedd CA2:

Darllen y Ddraig

Campau Cosmig

Rhifedd:

Cyfri gyda Cyw

IXL

Apiau Cyffredinol:

Ioga Selog

 

Pecynnau Adnoddau

  • Enw: adeiladu geiriau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Dewis llythyren a cheisio adeiladu gair. Mae rhain yn eiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol.
  • Fersiwn Saesneg: CVC buliding words
  • Enw: Darllen 1 CATHOD.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: pecyn o weithgareddau darllen a deall
  • Fersiwn Saesneg: Reading 1 CATS
  • Enw: Darllen 2 - Cŵn.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Wrth Ddarllen 2 - Cŵn
  • Fersiwn Saesneg: Reading 2 - Dogs
  • Enw: Darllen geiriau dyrys nod llyfr.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Templed ar gyfer gwneud nod llyfr
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 1).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau dwy lythyren i ddarllen a sillafu
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 1)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 2).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 2)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 3).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau c-ll-c deugraffiaid 1. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 3)
  • Enw: Ffoneg 1 (Rhan 4).pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Geiriau c-ll-c deugraffiaid 2 a 3. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Phonics 1 (Part 4)
  • Enw: Gêm ffoneg casglu deugraffiaid 1.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gêm casglu teulu c-ll-c. Geiriau sy'n cynnwys cytsain, yna llafariad ac yna cytsain terfynol - geiriau c-ll-c.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gêm ffoneg casglu deugraffiaid 2.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gêm casglu teulu F / Ff
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gweithgareddau Minecraft.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Addas ar gyfer Uwchradd yn bennaf
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Hwyl Darllen 4 - Eliffantod.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Reading Fun 4 - Elephants
  • Enw: Hwyl Darllen 4 - Mwnci.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Reading Fun 4 - Monkeys
  • Enw: Y Goedwig Lliwgar - Llyfr Darllen a Lliwio.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Stori fer yn cynnwys geirfa lliwiau
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Y Goedwig Lliwgar - Llyfr Gweithgareddau.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Gweithgareddau i helpu adnabod geirfa lliwiau
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gêm i ddysgu am odrifau ac eilrifau (thema môr-leidr) - A game to learn odd and even numbers (pirate theme).pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Hwyl Haf - Summer Fun.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Pecyn o weithgareddau hwyl ar gyfer y gwyliau - A pack of fun activities for the holidays
  • Enw: Hwyl Mathemateg 1 - Maths Fun 1.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 1 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 1 - ideas, fun and games to develop skills
  • Enw: Hwyl Mathemateg 2 - Maths Fun 2.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 2 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 2 - ideas, fun and games to develop skills.
  • Enw: Hwyl Mathemateg 3 - Maths Fun 3.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Hwyl Mathemateg 3 - syniadau, hwyl a gemau i ddatblygu sgiliau - Maths Fun 3 - ideas, fun and games to develop skills.
  • Enw: Y Rhif Mwyaf - The Biggest Number.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gem adnabod ac adio rhifau - A game to identify and add numbers
  • Enw: CCVC words 1.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CCVC words 2.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CCVC words 3.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Cut and paste each letter to spell a word
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ch Sh word game.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: CVC buliding words.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Choose a letter and build some words. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: adeiladu geiriau
  • Enw: CVCs Activities to help with first words.zip
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This pack contains 4 different activities to help your child's reading and spelling. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Game - CVCC CCVC letter A.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Game - CVCC CCVC mixed.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: 4 in a row - To win 4 in a row you must be the first player to get four counters in a row either horizontally, vertically or diagnolly
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Literacy activities.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Please adapt activities according to your child’s ability and confidence. Above all — HAVE FUN!
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Phonics 1 (Part 1).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Two letter words to read and spell
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 1)
  • Enw: Phonics 1 (Part 2).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: CVC words. A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 2)
  • Enw: Phonics 1 (Part 3).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: CVC words (u). A CVC word is a word containing a consonant, then a vowel, then a final consonant.
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 3)
  • Enw: Phonics 1 (Part 4).pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: sh, ch, th words
  • Fersiwn Cymraeg: Ffoneg 1 (Rhan 4)
  • Enw: Reading 1 CATS.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading comprehension activities
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Reading 2 - Dogs.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 2 - Dogs
  • Fersiwn Cymraeg: Darllen 2 - Cŵn
  • Enw: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Reading Fun 3 (Primary) - Rabbits
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 3 (Cynradd) - Cwningod
  • Enw: Reading Fun 4 - Elephants.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 4 - Eliffantod
  • Enw: Reading Fun 4 - Monkeys.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Hwyl Darllen 4 - Mwnci
  • Enw: Yes No Game level 1.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Read the sentences aloud and decide if they should be placed in the yes or no pile.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.